Πονοκέφαλος

Πονοκέφαλος2018-06-06T19:54:22+03:00

Κατηγοριοποίηση Κεφαλαλγίας

Ο πονοκέφαλος ή κεφαλαλγία είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί στον οποιονδήποτε. Είναι ένα από τα πλέον διφορούμενης σημασίας συμπτώματα. Για κάποιους μπορεί να αποτελεί τακτική ρουτίνα και «κομμάτι της ζωής τους», ενώ άλλοι δεν εμφανίζουν πονοκέφαλο σχεδόν ποτέ.

Η στατιστική εμφάνιση του τη τελευταία δεκαετία παρουσιάζει σημαντική αύξηση και αποτελεί μια πάθηση που μπορεί σημαντικά να επηρεάσει το επίπεδο της καθημερινής ποιότητας ζωής

Με βάση την Διεθνή Εταιρεία Κεφαλαλγίας (HIS), ο πονοκέφαλός κατατάσσεται σε διάφορα κατηγορίες με βάση την έκφραση και το είδος των συμπτωμάτων.

  • Πρωτογενής κεφαλαλγία (ημικρανία, κεφαλαλγία τάσης)
  • Δευτερογενής κεφαλαλγία (ως συνέπεια άλλης παθολογικής κατάστασης ή ασθένειας)
  • Κρανιακές νευραλγίες – μυοπεριτοναϊκόςπονοκέφαλος

Τελευταίες κλινικές μελέτες έχουν δείξει μεγάλη σύνδεση, άμεση ή έμμεση, του πονοκεφάλου με δυσλειτουργία της ανώτερης αυχενικής μοίρας σε ποσοστό που μπορεί να αγγίζει το 80%.

Εάν η κεφαλαλγία σχετίζεται με μυοσκελετική δυσλειτουργία της ανώτερης αυχενικής μοίρας και της κροταφογναθικής αρθρώσεως τότε μια ενδεχόμενη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση μπορεί να είναι ευεργετική για το άτομο.
Η μη σωστή μηχανική λειτουργία στις περιοχές αυτές μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο, δυσφορία στο κρανίο και στον αυχένα.

Το φυσικοθεραπευτικό πλάνο πραγματοποιείται σε 3 φάσεις