Μυοσκελετικές

Φάσμα Παθήσεων

Ώμος2018-06-06T11:30:19+03:00

Η άρθρωση του ώμου χαρακτηρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες του σώματος λόγω της ανατομικής πολυπλοκότητας της και της επαναλαμβανόμενης φόρτισης της στην καθημερινότητα.
Παθήσεις του ώμου που αντιμετωπίζονται:

 • Ρήξη μερικού ή ολικού πάχους στροφικού πετάλου
 • Slap lession type I -IV
 • Αστάθεια γληνοβραχιόνιας  – ρήξη επιχείλιου χόνδρου, χαλαρότητα αρθρικού θύλακα –
 • Θυλακίτιδα
 • Οστεοαρθρίτιδα
 • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα μυών στροφικού πετάλου
 • Παγωμένος ώμος
 • Δυναμικό σύνδρομο πρόσκρουσης
 • Internal impingement syndrome (σύνδρομο ενδαρθρικής πρόσκρουσης)
 • Δυσλειτουργία ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
 • Δυσλειτουργία ωμοπλατοθωρακικής άρθρωσης (dyskinetic scapula)

Μετεγχειρητική Αντιμετώπιση

Μετά από ένα χειρουργείο ώμου η εφαρμογή της φυσικοθεραπείας είναι αναγκαία πάντα βέβαια με τη χρήση κατάλληλων μετεγχειρητικών πρωτοκόλλων αποκατάστασης.
Μετεγχειρητικά αντιμετωπίζονται τα παρακάτω:

 • Απλή αρθροσκόπηση
 • Συρραφή στροφικού πετάλου
 • Τενοντόδεση – τενοτομή μακράς κεφαλής δικεφάλου
 • Τενοντομεταθέσεις σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής στροφικού πετάλου – Latissimus dorsi transfer
 • Bankart – Latarjet Repair (αντιμετώπιση εξαρθρηματικής αστάθειας)
 • Κινητοποίηση υπό μέθη (MUA) σε καταστάσεις παγωμένου ώμου
 • Αρθροπλαστική ώμου
 • Weaver Dunn (αποκατάσταση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης)
 • Αποκατάσταση χόνδρινων ελλειμμάτων – Microfractures, OATS κλπ –
Επιστρόφη στις Μυοσκελετικές

Ο φυσικοθεραπευτής αξιολογεί