Μυοσκελετικές

Φάσμα Παθήσεων

Ισχίο2018-06-06T11:30:33+03:00

Ισχίο

Η άρθρωση του ισχίου αποτελεί βασικό σημείο στηρίξεως του σώματος. Λόγω της θέσεως της αποτελεί το συνδετική άρθρωση του κορμού με τα κάτω άκρα, κατ’ επέκταση δέχεται υψηλά συμπιεστικά φορτία και άρα μεγάλη καταπόνηση.

Η παθολογία που συνήθως παρουσιάζεται και αντιμετωπίζεται είτε συντηρητικά είτε μετεγχειρητικά

 • Σύνδρομο πρόσκρουσης (FAI)
 • Σύνδρομο προσθίου διαμερίσματος ισχίου
 • Σύνδρομο ενδαρθρικής παγίδευσης ισχιακού νεύρου
 • Τενοντίτιδες (λαγονοψοΐτη, ΤΠΠ κλπ)
 • Τροχαντηριτιδα
 • Θυλακίτιδα
 • Σύνδρομο απιοειδούς μυός
 • Οστεοπόρωση
 • Οστεοαρθρίδα
 • Αστάθεια ισχίου
 • Αρθροπλαστική ισχίου (post operation)
 • Οστεοτομίες μηριαίου (post operation)
 • Αρθροσκόπηση ισχίου (υμενεκτομή, ρήξη επιχείλιου χόνδρου)
Επιστρόφη στις Μυοσκελετικές

Ο φυσικοθεραπευτής αξιολογεί