Μυοσκελετικές

Φάσμα Παθήσεων

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ2018-06-06T19:57:41+03:00

Το κέντρο μας παρέχει υπηρεσίες που στοχεύουν στην καλύτερη Ποιότητα ζωής.
Στηρίζει τους ασθενείς του τόσο κατά την διάρκεια όσο και μετά το πέρας της αγωγής τους.
Φιλοσοφία του κέντρου μας είναι η παροχή εξατομικευμένης και εξειδικευμένης υπηρεσίας
με στόχο την βέλτιστη ποιότητα θεραπείας και την καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς
μετά από το πέρας του κύκλου θεραπειών .

Σπονδυλική στήλη

Η σπονδυλική στήλη αποτελεί την πιο συχνά πληττόμενη περιοχή του ανθρωπίνου σώματος.

περισσότερα

Ώμος

Η άρθρωση του ώμου χαρακτηρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες του σώματος λόγω της ανατομικής πολυπλοκότητας της και της επαναλαμβανόμενης φόρτισης της στην καθημερινότητα.

περισσότερα

Οι αρθρώσεις του αγκώνα και του καρπού

Συχνότερη είναι συνήθως η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε αρθρώσεις του αγκώνα και του καρπού

περισσότερα

Ισχίο

Η άρθρωση του ισχίου αποτελεί βασικό σημείο στηρίξεως του σώματος. Λόγω της θέσεως της αποτελεί το συνδετική άρθρωση του κορμού με τα κάτω άκρα, κατ’ επέκταση δέχεται υψηλά συμπιεστικά φορτία και άρα μεγάλη καταπόνηση.

περισσότερα

Το γόνατο ως άρθρωση

Το γόνατο ως άρθρωση χαρακτηρίζεται ανατομικά για την απλότητα της, λειτουργικά όμως για την πολυπλοκότητα της.

περισσότερα

Η ποδοκνημική και ο άκρος πόδας

Η ποδοκνημική και ο άκρος πόδας λόγω της ιδιότητας τους υποδέχονται το βάρος του σώματος και υφίστανται μεγάλο αριθμό δονήσεων και φορτίσεων.

περισσότερα

Δυσλειτουργία κροταφογναθικής άρθρωσης

Η δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης (Κ.Γ.Α.) είναι μια συνεχής ή διαλείπουσα μυοσκελετική διαταραχή της κίνησης της γνάθου.

περισσότερα