ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ2018-06-24T13:25:30+03:00

Το SpinalMouse® είναι μια νέα , μικρή συσκευή που με την βοήθεια υπολογιστικού συστήματος κάνει ανάλυση και προβολή
της μορφής και της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης στο μετωπιαίο και οβελιαίο επίπεδο.
Ξεπερνά τις περισσότερες “παραδοσιακές” μεθόδους μέτρησης στην ακρίβεια, τη σχετικότητα και τη σαφήνεια επίδειξής της,
σε μια βέλτιστη κόστους/κέρδους αναλογία. 
Είναι φιλικό προς τον ασθενή και απολύτως απαλλαγμένο από την ακτινοβολία.

Λόγοι για τους οποίους SpinalMouse® πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε στην θεραπεία σπονδυλικής στήλης

Εύκολη, αξιόπιστη και ακριβής μέτρηση

Το SpinalMouse® καθοδηγείται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης , ρυθμιζόμενο αυτόματα στις ανωμαλίες της.
Τα κλινικά δεδομένα μεταφέρεται σε έναν υπολογιστή

Ακριβή στοιχεία όσον αφορά τη γεωμετρία σπονδυλικής στηλης

Η άριστη αξιοπιστία και εγκυρότητα των στοιχείων σε σύγκριση με εκείνες των ακτινογραφικών έχουν αποδειχθεί επανειλημμένα στις επιστημονικές δοκιμές. 
Με το SpinalMouse μετρήση μπορεί να πραγματοποιηθεί για κάθε ασθενή οποιαδήποτε στιγμή με τις αλλαγές κατά τη διάρκεια της θεραπείας να είναι εμφανής.

Ακριβής και απλή πληροφόρηση των ασθενών

Μια σωστή επαγγελματικά θεραπεία επιβάλει την συστηματική μέτρηση της σπονδυλικής στήλης κατά την διάρκεια της. Τα δεδομένα των μετρήσεων μέσω των γραφικών παραστάσεων γίνονται κατανοητά από τον ασθενή. Οι τακτικά επαναλαμβανόμενες μετρήσεις υποδεικνύουν την πρόοδο του ασθενή.

Επαγγελματική τεκμηρίωση με το πάτημα ενός κουμπιού

Όλα τα στοιχεία σώζονται κατά τη διάρκεια της μέτρησης κάτι που σημαίνει ότι η λεπτομερής τεκμηρίωση μπορεί να προετοιμαστεί οποιαδήποτε στιγμή για τον ασθενή.

Ασκήσεις για να συμπληρώσει την πίσω κατάρτιση

Το λογισμικό περιλαμβάνει επίσης μια σειρά των ασκήσεων για την αποτελεσματική αποκατάσταση. Αυτές οι ασκήσεις προσαρμόζονται συγκεκριμένα για τον κάθε ασθενή αφότου έχουν αξιολογηθεί τα στοιχεία της μέτρησης.

Εφαρμογή
Εξαγωγή αποτελεσμάτων με κάθε
λεπτομέρεια και ακρίβεια

Καθώς το SpinalMouse κινείται κατά μήκος των σπονδυλικών τμημάτων, αντιλαμβάνεται ακριβώς τα περιγράμματα της σπονδυλικής στήλης.
Όλα τα κλινικά δεδομένα π.χ. κύφωση ή λόρδωση μεμονωμένων σπονδυλικών περιοχών, αποσπασματικές γωνίες, την πυελική κλίση,
την κάθετη κλίση και το ραχιαίο μήκου, όλες μετριούνται κατάλληλα και μεταφέρονται στο πρόγραμμα.
Χάρη στην μοναδική δυνατότητα να συνδυάζει τα στοιχεία των μετρήσεων
το SpinalMouse μπορεί να προσδιορίσει την φυσιολογία και τα στάνταρντ ορισμένων παθήσεων.
Έτσι γίνεται ένα πολύτιμο επιστημονικό εργαλείο.