Βιογραφικό

Βιογραφικό2018-10-26T20:42:03+03:00

Αθανάσιος Γ. Μπουζέτος
Φυσικοθεραπευτής PT, C. MT (Perth W.A.)
Certified part. Foot Science International

Είναι απόφοιτος του τμήματος φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθηνών.

Ασκεί το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή από το 2003 είτε σε ιδιωτικά κέντρα φυσικοθεραπείας είτε σαν ιδιώτης.
Η κύρια κλινική του εξειδίκευση αφορά τον τομέα της μυοσκελετικής αποκατάστασης παθήσεων με τεχνικές κινητοποίησης manual therapy.
Η εξειδίκευση του στο Manual Therapy ( δια χειρός αποκατάσταση ορθοπαιδικών παθήσεων) ξεκίνησε με μεταπτυχιακά σεμινάρια στην Γερμανία και ολοκληρώθηκε στο Περθ της Αυστραλίας το 2010 , όπου και απέκτησε το Certificate in Manual Therapy ( Manual Concepts Perth W.A.).

Το ενδιαφέρον του για την κινητική αξιολόγηση και την εμβιομηχανική του κάτω άκρου τον οδήγησε να ασχοληθεί με την ορθωτική υποστήριξη.
Από το 2015 αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη του οργανισμού Foot Science International κύριο αντικείμενο του οποίου είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων του άκρου πόδα μέσω ορθωτικής παρέμβασης (πέλματα).

Συνεχίζοντας την κλινική του εκπαίδευση στον τομέα της εμβιομηχανικής παρακολουθεί μεταπτυχιακά σεμινάρια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων του κάτω άκρου μέσω της ορθωτικής υποστήριξης.

Έχει επίσης εργαστεί ως κλινικός παρατηρητής στο εξωτερικό στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Linkoping στην Σουηδία, στον τομέα την καρδιαγγειακής και αναπνευστικής αποκατάστασης όπως επίσης και στην Ελλάδα στο Γενικό Νοσοκομείο Θώρακος
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» στο τμήμα αποκατάστασης Χρόνιας Αναπνευστικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Στόχος του είναι να παρέχει την καλύτερη ποιοτικά θεραπεία συνδυάζοντας την εμβιομηχανική αξιολόγηση με τις τεχνικές manual therapy και τον κινητικό έλεγχο.

Είναι υπεύθυνος και εργάζεται στο κέντρο φυσικοθεραπείας «Φυσικοθεραπεία – Αποκατάσταση Μπουζέτος Αθανάσιος».

Επίσης συνεργάζεται με μεγάλα κέντρα φυσικοθεραπείας στην Αθήνα.

  • Εκπαίδευση / Εξειδίκευση
  • Orthopaedic Manual Therapy
  • Kinematic Taping Techniques
  • Medical Taping Techniques
  • Western Accupuncture – Norris associates
  • Myofascial Trigger Point Therapy
  • Sport Rehabilitation